PROGRAM

PROGRAMMA

Izkoristiti je potrebno vse danosti in primerjalne prednosti, ki jih ima Mestna občina Koper in ne smemo se bati napredka, razvoja in drznejših vizij, saj si le na ta način lahko zagotovimo boljši standard in posledično tudi boljše življenje za vse.

PLAN A

PIANO BASE

 1. Varnost in čistočo bomo dvignili na najvišjo raven. MOK bo spet najvarnejša in najčistejša občina na svetu.
 2. Dogradili bomo manjkajočo kanalizacijo, vodovodno in cestno infrastrukturo po celotnem zaledju MOK.
 3. Zgradili bomo stolp med Semedelo in Žusterno s povezavo na Markovec.
 4. Poglobili bomo Piransko cesto in del Ulice Zore Perello Godina ter zgradili vkopano garažno hišo za tržnico in nad vsem uredili park z modernimi urbanimi površinami, ter tako povečali mesto vse do obalne hitre ceste.
 5. V Prisojah, na Markovcu in v Žusterni bomo nadgradili obstoječe garažne hiše.
 6. Dokončali bomo gradnjo 195 neprofitnih najemniških stanovanj nad Dolinsko cesto in prav vsa namenili Koprčanom (sedaj je Koprčankam in Koprčanom od tega paketa namenjenih le 70 stanovanj). Takoj zatem bomo zgradili še 400 neprofitnih najemnih stanovanj in prodajnih neprofitnih stanovanj po ceni 2.000 eur/m2 ob trgovini Hofer pod Dolinsko cesto, ter oskrbovana stanovanja.
 7. Sprejeli bomo občinski prostorski načrt po meri ljudi in ne le peščice priviligiranih.
 8. Nemudoma bomo znižali cene parkiranja ter zopet uvedli star parkirni režim, kjer je bilo parkiranje po 15. uri brezplačno, ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dneh pa brezplačno cel dan.
 9. Luka Koper bo izpolnila svojo pred leti dano obvezo in zgradila potniški terminal, MOK pa bo postala spet pomemben partner pri njenem nadaljnjem vsestranskem razvoju s poudarkom na poslovni odličnosti, rekordnem pretovoru in skrbi za ekologijo.
 10. Zgradili bomo novo športno oz. večnamensko dvorano v Vanganelu in popolnoma sanirali Areno Bonifika, katera ni bila v zadnjih letih deležna nobenega vzdrževanja in celo pušča iz vseh strani. Obstoječo športno dvorano Burja na Škofijah bomo popolnoma prenovili in Bronxom vrnili dom.
 11. Podaljšali bomo ribiški pomol s promenado tik ob morju, uredili nove komunalne priveze in dostojen spust v morje za plovila.
 12. Tako imenovani park ob vodi med Badaševico in Žusterno bomo spremenili v pravo, varno in zavidanja vredno plažo, obnovili bomo kopališče v Žusterni (mini Aqualandia) in uredili novo plažo vse do meje z Izolo.
 13. Za obrtnike in podjetnike bomo poskrbeli tako, da bomo zgradili novo, tretjo obrtno-podjetniško cono na območju, kjer se konča DPN Luke Koper.
 14. V javno privatnem partnerstvu in v sodelovanju z UP bomo izgradili nov znanstveno tehnološki park.
 15. UPN bomo pomagali pri gradnji novih prepotrebnih študentskih domov in pri zagotovitvi novi poslovnih prostorov.
 16. Nadgradili bomo delovanje Zavoda za mladino, kulturo in turizem z novimi programi in prostori, ter tako izdatno poskrbeli za mlade, ker sta na tem področju v teh štirih letih zavladala popolna tema in dolgčas. Zagotovili bomo tudi štipendije za vse študente iz MOK.
 17. Zgradili bomo zabaviščni center »ČUDOLANDIJA WORLD«, kjer bomo umestili raznorazne prostočasne dejavnosti in aktivnosti za mlade vseh starosti in mlade po srcu, po vzoru WOOP centra in WOOP arene v Ljubljani, kjer bo ponudba daleč največja v tem delu Evrope. Seveda bodo tu mesto našle tudi diskoteke oziroma ponudniki z različnimi zvrstmi glasbe, bowling in še mnogo drugega
 18. Tako Hrastovlje, kot tudi Socerb in Kubed bodo v tem mandatu deležni posebne pozornosti ter izgradnje popolne in najmodernejše turistične infrastrukture, ki pritiče njihovi veličini in pomembnosti.
 19. Zgradili bomo nov dom za starejše občane MOK in razširili službo pomoči na domu za starostnike ter vzpostavili več dnevnih centrov za starejše, tudi na podeželju. V Pobegih bomo odprli novo lekarno, ki bo logistično najbolje skrbela za velik del zaledja MOK.
 20. Vzpostavili bomo center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki je po epidemiji Covid 19 žal postal še večja nuja. Prizidali bomo osnovno šolo Gračišče.
 21. Kar zadeva nov centralni zdravstveni dom se bomo morali najprej pogovoriti s strokovno ekipo našega zdravstvenega doma in skušali razumeti zakaj so dovolili odprodajo prostorov ob novi upravni enoti, ki so bili namenjeni zanj, in tako ugotovili, če je nov zdravstveni dom zanje sploh še aktualen ali se je strategija na tem področju spremenila in če se je, zakaj? Vzpostavili bomo novo enoto zdravstvenega doma na Markovcu, na Škofijah in morda še kje.
 22. Seje občinskih svetov bomo ponovno organizirali po krajevnih skupnostih in s tem približali lokalno politiko ljudem.
 23. Povečali bomo sredstva za financiranje športnih in kulturnih društev. Subvencionirali bomo tudi vadnine za otroke in mlade.
 24. Razvijali bomo inovativne in atraktivne vrste turizma z visoko dodano vrednostjo ter stremeli k uresničitvi programa Koper 365, ki bo zagotovil dogajanje in s tem poslovno sezono v Kopru čez vse leto v dobrobit in veselje vseh domačinov.
 25. Participativni proračun bomo ohranili in ga nadgradili z večjim deležem in ga uresničevali v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
 26. Dogradili bomo novo tribuno na stadionu Bonifika, kjer bodo društva in klubi pridobili nove prostore.
 27. Povečali bomo tiste vrtce, ki imajo prostorsko stisko, kot na primer, vrtec v Olmu, ter zgradili vrtec v Svetem Antonu.
 28. Za italijansko narodno skupnost bomo skrbeli zgledno kot vseh 16 let naših preteklih mandatov in ponovno vzpostavili čezmejno sodelovanje, ki je v zadnjih letih povsem zamrlo.
 29. Z vsemi verskimi skupnostmi v naši občini bomo gojili izredno dobre odnose in jim tvorno in aktivno pomagali pri njihovih najpomembnejših projektih.
 30. Zgradili bomo nov regionalni center varne vožnje po vzoru Vranskega, kjer bodo končno vzpostavljeni tudi primerni pogoji za opravljanje vozniških izpitov. Naredili bomo vse potrebno, da se karting steza ob avtobusni in železniški postaji čim prej odpre.
 31. Povečali bomo obseg pokritja javnega avtobusnega prometa s tako imenovani »rdečimi« avtobusi vse do Šmarij, Marezig, Sv. Antona, Dekanov, Škofij in Hrvatinov, v manjših frekvencah pa tudi do Črnega Kala in Gračišča, ter izboljšali digitalizacijo tudi na tem področju.
 32. Uredili bomo pogoje za odprtje novih, zanimivih muzejev, kot je npr. Tomosov muzej.
 33. Kupili bomo nov gasilski kamion, tako imenovano avto lestev in prenovili vozni park gasilske brigade Koper. Ravno tako bomo še naprej skrbeli za razvoj prostovoljnih gasilskih društev širom MOK, urejali njihove gasilske domove, kupovali nova gasilska vozila in najsodobnejšo opremo.

V SODELOVANJU Z DRŽAVO

IN COLLABORAZIONE CON LO STATO

 • bomo zagotovili nov vodni vir in to že pred naslednjo sušo
 • bomo zahtevali gradnjo dvotirnega drugega tira takoj in zdaj in pri tem odločno vztrajali, obstoječi stari tir pa bomo prekvalificirali v rekreacijske površine in naredili kolesarsko stezo.
 • bomo dosegli ukinitev vinjet med Škofijami in predorom Markovec takoj
 • bomo naredili konec birokratskemu načrtovanju tras, kot se nam dogaja v Šalari s tako imenovano varianto V1 in prisluhnili tamkajšnji civilni iniciativi ter najprej proučili varianto V2 in še kakšno drugo, če bo potrebno, nato pa se v soglasju s krajani odločili za pravo rešitev.
 • bomo naredili vse potrebno za sprejetje posebnega zakona o pristaniškem mestu.
 • bomo pospešili izgradnjo 4-pasovne Bertoške vpadnice, za katero imamo že podpisano štiri partitno pogodbo z državo, isto velja tudi za izgradnjo odseka med Izvozom z avtoceste pri Slavčku vse do Ford nove oziroma do nove šmarske tripasovnice s podvozom pri Cimosu in dvema viaduktoma nad bodočim krožiščem pri Indeju.
 • bomo dosegli, da država nujno zgradi novo obvoznico pod Kraškim robom, na katero že leta in leta pozablja, čeprav je zadeva zelo pereča.
 • bomo problematiko migrantov in beguncev, zlasti posledic za varnost ljudi, imetja ter hudega onesnaževanja okolja, reševali z roko v roki, v dobrobit vseh nas.

PLAN B

PIANO D'EMERGENZA

Rezervni plan upošteva pretečo energetsko, pa morda še katero drugo krizo, ki se mimogrede lahko pojavi zaradi vojne, ki se bije v naši bližini. MOK bo v prvi vrsti poskrbela za svoje občanke in občane in če bo potrebno z izdatno finančno pomočjo dosegla, da v naši občini nihče ne bo ne lačen, ne žejen in ga tudi zeblo ne bo. Mačehovski odnos MOK, ki smo mu bili priča med epidemijo Covid 19 v škodo najranljivejših občank in občanov se ne sme nikoli več ponoviti.